Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt

Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt

Regular price
200 kr
Sale price
200 kr
Tax included.

Allborgarrätten är den nya urbana motsvarigheten till allemansrätten. Ordet är skapat av den svenske konstnären Jan Rydén. I essäboken Allborgarrätten: Försök till en Urban Allemansrätt undersöker han idén ur ett svenskt perspektiv och knyter an till en aktuell internationell diskussion om rätten till staden. 

Allborgarrätten is a newly coined concept by the artist Jan Rydén. It promises to be the urban equivalent of the rural, traditional Swedish Allemansrätten – the right of public access to nature. This right is one that most Swedes know by heart, even though they now might live in cities. With a Swedish perspective, Rydén explores themes such as the right to the city and national identity, and connects them to a larger global discourse. 

Antal sidor: 349
Format: 154x110x35 mm 
Inbunden 

Utgivningsår: 2016
Språk/Language: Svenska och engelska/ Swedish and English.

ISBN: 978-91-87543-97-5
Förlag: Arvinius + Orfeus Publishing