Children of the Children of the Revolution

Children of the Children of the Revolution

Regular price
20 kr
Sale price
20 kr
Tax included.

Utställningskatalog som producerats i samband med grupputställningen Children of the Children of the Revolution som visades 14 april - 19 augusti 2018 på Färgfabriken. Katalogen är en rik dokumentation över den mångfacetterade utställningen samt kontextualiserar och beskriver verken som visades. Författaren Ida Andersen har även bidragit med en nyskriven novell – Kulisser, vilken behandlar liknande teman som utställningen: enslighet och gemenskap, frihet och naivitet, gränser och gränslöshet. 

The exhibition catalogue accompanying the group exhibition Children of the Children of the Revolution, shown at Färgfabriken April 14 - August 19, 2018. The catalogue documents and contextualizes the multifaceted works of this exhibition. Author Ida Andersen has also contributed with a newly written short story - Kulisser, which deals with themes similar to the ones found in the exhibition: solitude and togetherness, freedom and naïveté and limits and limitlessness. 


Antal sidor: 83
Format: 210x147x6 mm
Häftad

Utgivningsår: 2018 
Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English

ISBN: 978-91-981271-8-8
Förlag: Färgfabriken