Psychosis II & III - I is Someone Else

Psychosis II & III - I is Someone Else

Regular price
50 kr
Sale price
50 kr
Tax included.

Färgfabriken arrangerade ett långsiktigt projekt i tre delar vid namn Psychosis. Detta projekt involverade konstnärer med en koppling till Balkan och som intresserat sig för det individuella/ kollektiva traumat av krig, liksom för samhällen i masspsykos. Den andra och tredje delen av projektet hette Psychosis II - I  is Someone Else respektive Psychosis III - Hilda Hellwig: Nothing is the same again, vilka resulterade i utställningar på Färgfabriken och denna katalog. 

Färgfabriken had a long-term project in three consecutive parts called Psychosis. This project involved artists with a connection to the Balkans and who have taken an interest in the individual/ collective trauma of war, as well as in society in a state of mass psychosis. The second and third part of the project were titled Psychosis II - I  is Someone Else and Psychosis III - Hilda Hellwig: Nothing is the same again, which resulted in exhibitions at Färgfabriken and this catalogue. 

Antal sidor: 89
Format: 210x147x6 mm
Kartonnage

Utgivningsår: 2012
Språk/Language: Svenska och engelska/ Swedish and English

ISBN: 978-91-979915-2-0
Förlag: Färgfabriken